You are currently viewing IPOVERLAP چیست ؟ – Server.ir

IPOVERLAP چیست ؟ – Server.ir


 مفهوم IP OVERLAP

برای درک بهتر با مفهوم IP OVERLAP نیاز تا با یک مثال سادهاین موضوع را بررسی کنیم.
به طور مثال قرار است از یک شبکه با آدرس 192.168.1.0/24 با یک شبکه دیگر با همین آدرس و ساب نت (192.168.1.0/24) ارتباط برقرار کنیم .
در این مثال اگر ارتباط بین یک سیستم از شبکه اول به شبکه دوم در حال برقراری باشد به دلیل اینکه ممکن است آدرس IP مقصد در شبکه اول نیز وجود داشته باشد و ارتباط صحیح بین سیستم مبدا و مقصد صورت نگیرد , مفهوم IPOVERLAP بوجود می آید .

خطای IPOVERLAP

در ابتدا باید عرض کنم که  این خطا در subnet رخ میدهد. به طور کلی زمانی که دو ساب نت overlap شده باشند ممکن است روتر در فرآیند ارسال پکت به آدرس مقصد با خطا رو به رو شود. با توجه به توضیحات داده شده IPOVERLAP در ارتباط بین دو شبکه , یک نوع خطا محسوب می شود.

مثال IPOVERLAP

به طور مثال در ارتباط هاست A با هاست D که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید :

در این مثال به دلیل اینکه هاست A با آدرس 10.0.0.77/24 کانفیگ شده باور دارد که از آدرس 10.0.0.1 تا 10.0.0.255 در رنج خودش می باشد. در نتیجه پکتی را به سمت روتر هدایت نمی کند. با توجه به مثال بالا در صورتی که بخواهد با آدرس 10.0.0.88 ارتباط برقرار کند پکت را به سمت شبکه local خود هدایت می کند.
همچنین در هاست D هم به دلیل اینکه با آدرس 10.0.0.88/24 کانفیگ انجام شده است. این شبکه نیز باور دارد که اگر بخواهد با آدرس 10.0.0.77 ارتباط برقرار کند , نیاز است تا پکت را به شبکه local خود ارسال کند.در نتیجه ارتباط بین آدرس مبدا و مقصد مورد نظر با خطا روبه رو می شود.

راهکار جهت برطرف شدن خطای IPOVERLAP

روش اول

یکی از ساده ترین روش ها جهت برطرف شدن این خطا تغییر IP های مبدا و مقصد می باشد. توجه داشته باشید در این روش ممکن است به دلیل تعداد بالا ارتباطات محدودیت هایی وجود داشته باشد.

روش دوم

ایجاد Policy NAT بر روی هر دو روتر :
در این راهکار از NAT Policy, برای پوشاندن شبکه داخلی آنها هنگام صحبت با طرف مقابل استفاده می شود.

پیکربندی NAT برایR1 ( روتر 1 ) بسته هایی با IP منبع 10.0.0.0/24و IP مقصد 10.2.2.0/24 را مطابقت می دهد و IP منبع را به 10.1.1.0/24 ترجمه می کند.
پیکربندی NAT برای R2 ( روتر 2 ) بسته‌هایی را با IP منبع 10.0.0.0/24 IP مقصد 10.1.1.0/24 مطابقت می‌دهد و IP منبع را به 10.2.2.0/24 ترجمه می‌کند.
به این ترتیب، R1 شبکه 10.0.0.0/24 را به صورت 10.1.1.0/24 و R2 شبکه 10.0.0.0/24 را به عنوان 10.2.2.0/24 پنهان می کند.
در این روش اگر میزبان A بسته ای را به میزبان D ارسال کندIP مبدأ 10.0.0.77 و IP مقصد به 10.2.2.88 تغییر پیدا می کند.در ادامه میزبان A این بسته را برای R1 ارسال می کند که IP مبدا را با توجه به پیکربندی R1 به 10.1.1.77 تغییر می دهد همچنین هنگامی که میزبان D بسته ای را به میزبان A ارسال می کند نیز همین اتفاق مشابه رخ میدهد.مبدا بسته 10.0.0.88 و مقصد 10.1.1.77 خواهد بود.این بسته برای R2 ارسال می شود که IP منبع را به 10.2.2.88 ترجمه می کند.
در این روش هنگامی که بسته هر میزبان به روتر مقابل می رسد روتر آدرس مقصد را به آدرس IP اولیه ترجمه نمی کند و از بروز خطا جلوگیری می شود.

نتیجه گیری

IPOVERLAP در ارتباط با دو شبکه با آدرس مشابه نوعی خطا محسوب می شود. پس نیاز است تا با روش های مختلفی که وجود دارد این مورد را برطرف کنیم.
یکی از مهم ترین روش ها ایجاد NAT Policy در روتر های متقابل می باشد که خطا را برطرف می کند.