You are currently viewing رفع خطای ابزارک ارسال مطلب در الگوی شما یافت نشد

رفع خطای ابزارک ارسال مطلب در الگوی شما یافت نشد


خطا ابزارک ارسال مطلب در الگوی شما یافت نشد از چیست ؟

این خطا در حالت طبیعی پیش نمی آید مگر اینکه ما در طراحی دچار مشکل باشیم و از ویجت ارسال مطلب یا Post Content به درستی در قالب صفحه تکی استفاده نکرده باشیم تا محتوا اصلی صفحه را به ما نمایش دهد .

که در این آموزش به شما نحوه رفع مشکل را خواهیم گفت .

نحوه رفع خطا

برای رفع خطا The Post Content Widget was not found in your template دو مسیر دارید یا از طریق تصویر بالا روی ویرایش الگوی یا Edit Template شوید و یا وارد پیشخوان و سپس قالب های ذخیره شده بروید و روی تب صفحه تکی کلیک کنید .

سپس در این قسمت قالبی که برای این بخش طراحی کرده اید را با المنتور ویرایش نمایید .

نکته مهم : در تصویر زیر ما اسم را صفحه تکی جدید گذاشتیم ممکن است با توجه به اسمی که شما گذاشتید متفاوت باشد

در قسمت بعد در طرح خودمان از ویجت ارسال مطلب استفاده میکنیم تا مشکل رفع شود .