تاریخچه تبلیغات اینترنتی از اولین بنر تبلیغاتی دنیا تا امروز + معرفی روش های مختلف تبلیغات

تاریخچه تبلیغات اینترنتی از اولین بنر تبلیغاتی دنیا تا به امروز + ارائه روش های مختلف تبلیغات – آکادمی کاپریلا×

آخرین به روز رسانی: 8 آوریل 1402

مدت زمان تمرین: 11 دقیقهآموزش های ویدئویی مرتبط