You are currently viewing بزرگترین گنج گمشده تاریخ ایران چیست؟

بزرگترین گنج گمشده تاریخ ایران چیست؟


بزرگترین گنجینه ایران چیست؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که چگونه می خواهید به چنین سوالی پاسخ دهید. آیا به دنبال بزرگترین جواهر ایران یا بزرگترین اثر باستانی کشف شده تا کنون هستید؟ آیا به دنبال بزرگترین مجموعه گنج یافت شده هستید یا به دنبال گنجینه های منحصر به فرد هستید؟ همانطور که می خواهید به این سوال پاسخ دهید، پاسخی دریافت خواهید کرد.

اگر به دنبال بزرگترین مجموعه گنج های تاریخ ایران هستید، عناوین مختلفی را خواهید یافت، اما بی شک یکی از مرموزترین پاسخ ها، گنج گمشده داریوش، گنج گمشده در دل تاریخ است.

گنجینه داریوش سوم هخامنشی – اگر هنوز وجود داشته باشد – بدون شک می تواند یکی از مهم ترین و ارزشمندترین گنجینه های ایران باشد. مقداری از این گنج توسط اسکندر مقدونی هنگام فتح پادشاهی ایران و غارت گنجینه های شوش، عیسی (شهری در ترکیه کنونی)، دمشق و تخت جمشید غارت شد.

داریوش سوم کیست؟

داریوش سوم یا داریوش آخرین امپراتور هخامنشی بین سال های 336 تا 330 قبل از میلاد بود. او پسر آرشام و سی سی گامبیس بود. او آخرین پادشاه رسمی هخامنشیان بود.

وقتی اردشیر سوم بر تخت نشست و تصمیم گرفت شاهزادگان دیگر را نابود کند; نام داریوش در میان آنها نیست و این نشان می دهد که او در آن زمان هیچ عنوان شناخته شده ای نداشته است. اما سرانجام داریوش در جنگ با کادوسیان چنان دلاوری نشان داد که اردشیر او را «شجاع ترین پارسیان» خواند و او را ساتراپ ارمنستان کرد.

اما داریوش چگونه پادشاه شد؟ باگواس، وزیر بزرگ دربار اردشیر سوم، پس از مسموم کردن اردشیر سوم، پسرش ارشک را بر تخت سلطنت نشاند، اما به زودی ارشک را نیز مسموم کرد. سپس باگواس ساتراپ ارمنستان، داریوش سوم، را بر تخت سلطنت نشاند تا دست نشانده او باشد، اما این اتفاق نیفتاد و داریوش سرانجام وزیر خیانتکار را کشت. در سال 330 قبل از میلاد داریوش در هژمونی خود قصد داشت با سازماندهی مجدد نیروهای خود، جنگ اسکندر را آغاز کند. اما هنگامی که اسکندر به ماد لشکر کشید، در این کار ناکام ماند و به همراه برادرزاده خود بسوس و گروهی از اشراف به غرب رفت. در حوالی دامگان از ترس نزدیک شدن سپاه اسکندر و حرص وراثت بسوس شاه را زخمی کرد و خود به غرب رفت و لقب اردشیر پنجم را به خود گرفت و چون اسکندر به بالین شاه رسید مرده بود. پس اسکندر برای مشروعیت بخشیدن به فتوحات خود ابتدا او را با احترام دفن کرد و سپس به دنبال اردشیر پنجم رفت و او را مجازات کرد.

داستان گنجینه داریوش هخامنشی چیست؟

اسکندر مقدونی حدود 9000 تالنت طلا و 40000 تالنت نقره در تخت جمشید به دست آورد. هر استعداد با استانداردهای امروزی حدود 26/2 کیلوگرم یعنی بیش از 1000 تن یا به عبارتی بیش از 50 کاروان بزرگ جانوران باری بود که تنها غنائم یکی از شهرهای ایران را حمل می کردند.

دیودوروس مورخ مشهور یونانی نوشت که اسکندر بیش از 3000 شتر باری و 10000 جفت قاطر (بیش از 23000 حیوان باربر) را به کشور خود برد.

گنج هایی که داریوش سوم با خود برد

داریوش سوم با کاروان کوچکی از گنج ها به پایتخت تابستانی هگمتانه رفت. بر اساس برخی روایات تاریخی، داریوش هخامنشی قبل از مرگش دستور داد تا تمام طلا، نقره و سایر اشیای قیمتی را در نزدیکی این شهر پنهان کنند. پس از فتح هژمونیک، اسکندر اثری از گنج نیافت.

این گنج که به گفته کارشناسان حدود نیمی از ثروت سلسله هخامنشی بود، توسط داریوش برای احیای ایران و تشکیل لشکری ​​بزرگ حمل شد.

در تمام سال های بعد، تلاش ها برای یافتن گنج داریوش هخامنشی بی نتیجه ماند و هیچ کس نتوانست ردی از این گنج پیدا کند.