You are currently viewing اولین تصویر از نقدینگی در سال 1403

اولین تصویر از نقدینگی در سال 1403


به گزارش اکو ایران، گزارش ها حاکی از افزایش 24 درصدی نقدینگی در فروردین 1403 است که بر این اساس در اولین ماه سال جاری حدود 1547 سجاف به رقم نقدینگی اضافه شده و نسبت نقدینگی به نقدینگی به حدود 24.1 درصد رسیده است.

اولین آمار غیررسمی متغیر تورم

طبق شنیده ها اولین آمار رشد نقدینگی در ابتدای سال 1403 حدود 24 درصد است. با استفاده از داده ها می توان گفت که نرخ برآورد شده کمترین عدد ثبت شده در 60 ماه گذشته است.

به عبارت دیگر، در صورت افزایش 24.1 درصدی نقدینگی نقطه به نقطه در فروردین 1403، رقم اصلی نقدینگی به بیش از 7965 سجاف می رسد که حدود 1547 سجاف بیشتر از فروردین 1402 است.

رتبه بندی دماسنج انتظارات تورمی 24.1 درصد

با توجه به اینکه نقدینگی مهمترین متغیر موثر بر رشد سطح قیمت ها در بلندمدت تلقی می شود، تغییرات آن حائز اهمیت است. مشاهده می شود که به طور کلی نرخ رشد این مقدار پول از اواسط دهه 1400 رو به کاهش بوده و در نهایت در فروردین ماه سال جاری حدود 24 درصد بوده است.

با توجه به اینکه در گزارش های قبلی بانک مرکزی، نرخ رشد پول حدود 15 درصد اعلام شده بود، می توان گفت در صورت صحت آمارهای اولیه، نسبت پول به نقدینگی در فروردین ماه امسال به حدود 24.1 درصد رسیده است تا آوریل 1402 حدود 2٪ کمتر است. شایان ذکر است که این نسبت یکی از شاخص های مورد مطالعه تحلیلگرانی است که می خواهند تب انتظارات تورمی و عدم اطمینان را در جامعه بسنجند.

آیا این اخبار اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید

(جمع: ۰ میانگین: ۰)